Ni ddylid osgoi defnyddio’r gair ‘canser’ wrth ei drafod gyda phlant, yn ôl awdur sy’n darlunio ei straeon…

Mae darlunydd o Fôn wedi creu llyfr sy’n helpu plant i ddeall beth sy’n digwydd pan fo oedolyn sy’n agos atyn nhw yn cael diagnosis canser.