Mi ddechreues i feddwl am y golofn yma am ddau o’r gloch y bore.

Er fy mod i dal gartre ar fy mhen fy hun, yn gweithio, byw a bod yn y fflat, yn mentro allan yn anaml iawn, dw i’n fwy prysur nac erioed – a fy meddwl fel chwyrligwgan sy’n hynod o anodd i’w stopio.