Mae’r actores 22 oed yn byw yng Nghaeathro, pentref ar gyrion Caernarfon, ac i’w gweld yn ‘Rybish’, cyfres gomedi newydd ar S4C…

Pwy ydach chi’n actio yn Rybish?  

Hogan o’r enw ‘Bobi’ sy’n mynd i weithio i’r ganolfan ailgylchu dros yr Haf, achos bod hi angen pres i fynd ymlaen i deithio ar ôl coleg.

Mae hi wedi astudio Seicoleg ac mae hi’n kinda asesu pawb.

Oedda chi’n nerfus ar ddiwrnod cynta’r ffilmio?