Wedi 29 mlynedd yn ddyn tywydd S4C, mae’r gŵr 55 oed wedi rhoi’r gorau iddi. Mae’n byw gyda chanser y prostad ac yn llysgennad dros yr elusen Prostrate Cymru, ac mae ganddo sawl haearn yn y tân…

Sut wnaethoch chi gychwyn cyflwyno’r tywydd?

Wnes i adael y Coleg Normal [ym Mangor] yn 1987 a mynd lawr i Gaerdydd a chael swydd fel tea boy tra’n cael fy hyfforddi fod yn ŵr camera.