Mae colofnydd teledu’r cylchgrawn hwn, Huw Onllwyn, yn hapus gydag arlwy S4C ac yn credu bod y Sianel Gymraeg yn arloesol ac yn fodern.

Ac mae cyn-golofnydd teledu Golwg, Dylan Wyn Williams, yn cytuno…