Mae nofel gyntaf Catrin Lliar Jones, sy’n edmygydd mawr o nofelau doniol Harri Parri, yn llawn darluniau poenus o ddigri’…

Mae’r nofel newydd Adar o’r Unlliw yn llawn darluniau digri’ am y profiad o eni babi.

Yn ôl yr awdur mae rhannu profiadau anodd yn “fwy derbyniol” wrth ddefnyddio hiwmor.