Tymor newydd, normal newydd – ond a yw hi’n bryd am faes llafur Cymraeg newydd?

Ar ôl dod i arfer â threfn wahanol yn y dosbarth a’r arwyddion ym mhob twll a chornel yn eu siarsio i gadw pellter a golchi eu dwylo, fe fydd disgyblion sy’n bwriadu astudio TGAU a Safon Uwch Cymraeg yn gorfod ymbalfalu â rhai o weithiau llenyddol mawr (ac nid mor fawr) yr iaith.