Mae cyn-Gomisiynydd Plant Cymru wedi dychwelyd at ei gariad cyntaf…

Dim ond yr wythnos ddiwethaf sefydlodd Keith Towler, a fu’n Gomisiynydd Plant Cymru rhwng 2008 a 2015, wefan ar gyfer ei waith celf.