“Mi wnes i weld rhywbeth tebyg ar Instagram. Dyma ffrind yn gyrru’r linc i mi ar Facebook, a dyma fi’n dweud: ‘O gwych, wyt ti eisio gwneud y sialens? Mi allwn ni gychwyn ddydd Llun efo’r lliw coch’. Ond ddaru hi ddim ei wneud o! Dyma fi’n meddwl, ‘duwcs, awn ni amdani’.