Fe fydd penderfyniad ynghylch cystadleuaeth tenis Wimbledon yn cael ei wneud yn ystod cyfarfod brys yr wythnos nesaf.

Mae pwysau ar y trefnwyr i ganslo’r digwyddiad yn sgil y coronafeirws, ond maen nhw’n bwriadu ei chynnal ar hyn o bryd.

Mae disgwyl iddi ddechrau ar Fehefin 29, ac mae penaethiaid eisoes yn dweud na fydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal y tu ôl i ddrysau caëedig.

Ond mae lle i gredu nad ydyn nhw’n awyddus i’w chanslo ychwaith.

Mae pob math arall o’r gêm wedi’i ganslo tan ddechrau’r tymor glaswellt ar Fehefin 7.

Y byd chwaraeon ar ei golled

Mae’n debyg nad yw penaethiaid Wimbledon yn awyddus i weld y byd tenis yn gwneud colledion tebyg i gampau eraill.

Mae Undeb Rygbi Lloegr eisoes yn dweud y gallen nhw golli hyd at £50m dros y 18 mis nesaf, wrth i’r prif weithredwr Bill Sweeney gael gostyngiad cyflog o 25%.

Ac mae Cymdeithas y Pêl-droedwyr Proffesiynol yn awyddus i gynnal trafodaethau ag Uwch Gynghrair Lloegr a Chynghrair Bêl-droed Lloegr.

Mae rhai campau eraill eisoes wedi cyflwyno polisi o dorri cyflogau chwaraewyr.

Mae disgwyl i gystadleuaeth griced yr IPL yn India fynd yn ei blaen ymhen tair wythnos, ac mae trefnwyr Pencampwriaeth Athletau Ewrop yn obeithiol y bydd digwyddiad yn cael ei gynnal yn Paris ym mis Awst.