Mae Evan Hoyt, y chwaraewr tenis o Gymru, yn benderfynol o fwynhau “un gêm ar y tro” wrth iddo baratoi i gystadlu yn rownd wyth ola’r dyblau cymysg yn Wimbledon.

Cyrhaeddodd e a’i bartner Eden Silva yr wyth olaf ar ôl trechu Joran Vliegen a Zheng Saisai yn y rownd flaenorol.

Roedd e’n un o’r chwaraewyr ieuenctid gorau ar ddechrau ei yrfa, ac mae e wedi ymddangos yn Wimbledon dair gwaith ond roedd pryderon y gallai gyrfa’r chwaraewr 24 oed fod ar ben beth amser yn ôl oherwydd anafiadau.

Roedd e allan am flwyddyn ar ôl torri ei gefn ac wrth iddo wella, fe gafodd e anaf i’w ysgwydd a llawdriniaeth, oedd wedi ei gadw e allan am 18 mis arall.

“Ar adegau, ro’n i’n amau a o’n i am ddod yn ôl,” meddai.

“Ro’n i allan, ond ddim yn gwneud rhyw lawer.

“Wnes i drio cadw fy hun mor ffit â phosib, a dechrau gwneud gradd yn y brifysgol, ac ro’n i’n gwneud ychydig o hyfforddi er mwyn ennill arian, ond ro’n i’n gwybod fod dipyn o ffordd cyn y gallwn i ddychwelyd.”

Mwynhau

Mae’n dweud ei fod e am geisio mwynhau’r profiad o gystadlu yn y dyblau cymysg gymaint â phosib.

“Dw i’n gwybod fod Eden a fi yn teimlo’n fwyfwy hyderus,” meddai.

“Roedd Cwrt Dau yn gwrt mawr i chwarae arno fe, a dw i’n credu ein bod ni wedi cymryd y peth yn hamddenol a chwarae tenis dda, yn enwedig yr adegau mawr.

“Ry’n ni wedi trio cael hwyl, a dw i wedi atgoffa Eden bob gêm i’w mwynhau hi a pheidio â chael disgwyliadau oherwydd dyma ein tro cyntaf yn Wimbledon.

“Ar adegau, os ydych chi’n cymryd y peth yn rhy ddifrifol, rydych chi’n colli’r egni a’r wefr, yn ogystal â’r cwlwm rhyngoch chi ar y cwrt. Dw i jyst wrth fy modd.”

Mae’n bosib y gallen nhw herio Andy Murray a Serena Williams yn y rownd derfynol ddydd Sul pe baen nhw’n mynd yr holl ffordd.

“Byddwn i’n barod amdani,” meddai. “Pwy a ŵyr? Ry’n ni’n ei chymryd hi un gêm ar y tro a jyst yn ei mwynhau hi.”