Yr awdur buddugol Ned Thomas

Ymateb Ned Thomas i’w lwyddiant yn seremoni Llyfr y Flwyddyn 2011, a’r hyn sydd i ddod yn y dyfodol.