Cerdd

 

Blwyddyn Derbyn ac Iau.

 

Maisie Connor,

Porthmadog

 

Lowri Jones,

Chwilog

 

Elin Mai,

Chwilog

 

Blwyddyn 1 a 2.

 

 

 

Tomi Brown,

Llanrug

Iwan Thomas,

Chwilog

Ifan Rhys,

Llanarmon

 

Mari Griffith,

Caernarfon

 

Blwyddyn 3 a 4.

 

 

 

Deio Llyr,

Llandwrog

 

Luned Rhys,

Llanarmon

Erin Fflur,

Porthmadog

Glesni Thomas,

Chwilog

 

Blwyddyn 5 a 6.

 

 

 

Cai Dwyryd Huws,

Porthmadog

 

Anest Non Eurig,

Aberystwyth

Beca Jones,

Tudweiliog

Catrin Evans,

Chwilog

 

Unawd Alaw Werin Blwyddyn 6 ac Iau.

 

Anest Non Eurig,

Aberystwyth

 

Catrin Evans,

Chwilog

 

Cai Dwyryd Huws,

Porthmadog

 

Unawd Cerdd Dant Blwyddyn 6 ac Iau.

 

 

Anest Non Evans,

Aberystwyth

 

Deio Llyr,

Llandwrog

Catrin Evans,

Chwilog

Erin Fflur,

Porthmadog

 

Blwyddyn 7, 8 a 9.

 

 

Mali Fflur,

Llandwrog

 

Rebecca Thomas,

Bryncroes

 

Mirain Evans,

Chwilog

 

Deuawd Blwyddyn 6 ac Iau.

 

Catrin a Mari,

Chwilog

   
 

Unawd Cerdd Dant Blwyddyn 7, 8 a 9.

 

Mali Fflur,

Llandwrog

 

Rebecca Thomas,

Bryncroes

 

Mirain Evans,

Chwilog

 

 

 

Parti Unsain Blwyddyn 7 ac Iau.

 

 

—————————

     
 

Unawd Alaw Werin Blwyddyn 7, 8 a 9.

 

Mirain Evans,

Chwilog

 

 

 

 

 
 

Unawd Piano i Ddechreuwyr

 

Glesni Thomas,

Chwilog

 

 

Lleucu Williams,

Nefyn

 

Catrin Gwenlli,

Criccieth

 
 

Unawd Piano Blwyddyn 7 ac Iau.

 

 

 

Llio Davies,

Chwilog

 

Mari Alaw,

Chwilog

Luned Rhys,

Llanarmon

Cet Bryn,

Chwilog

 
 

Deuawd neu Driawd Stepio Traddodiadol Gymreig Oed Cynradd

 

Clocswyr Chwilog

 

Clocswyr Cymreig,

Chwilog

 

 

 
 

Unawd Offerynnol Chwyth neu Linynnol Blwyddyn 7 ac Iau.

 

Sarah Japp,

Caernarfon

 

 

 

 

 
 

Unawd Offerynnol Chwyth neu Linynnol Blwyddyn 8 a hŷn.

 

Betsan Griffith,

Caernarfon

 

 

 

 

 
 

Unawd Blwyddyn

10-13.

 

Catrin Parry,

Mynytho

 

Enlli Lloyd Pugh,

Botwnnog

 

 

 
 

Unawd Piano Blwyddyn 11 ac Iau

 

Gwenno Glyn,

Bontnewydd

 

Gruffydd Davies,

Chwilog

 

 

 
Parti Unsain neu Deulais Blwyddyn 11 ac Iau  

————————–

 

 

 

 

 
 

Deuawd Lleisiol Agored.

 

Enlli ac Alaw Lloyd Pugh,

Botwnnog

   
 

Cân Allan o Sioe Gerdd.

 

Elgan Llyr Thomas,

Llandudno

 

Elin Thomas,

Pentreuchaf

 

Enlli Lloyd Pugh,

Botwnnog

 

Unawd dan 25.

 

 

Elgan Llyr Thomas,

Llandudno

 

Elin Thomas,

Pentreuchaf

 

Enlli Lloyd Pugh,

Botwnnog

 

Cân Werin neu Faled tros 15.

 

Elgan Llyr Thomas,

Llandudno

 

Enlli Lloyd Pugh,

Botwnnog

 

Elin Thomas,

Pentreuchaf

Deuawd Lleisiol dros 12 a than 26 Cymdeithas Eisteddfodau Cymru.  

Enlli ac Alaw Lloyd Pugh,

Botwnnog

 

 

 

 

 

Canu Emyn tros 55.

 

 

Arthur Wyn Parry,

Groeslon

 

Hywel Anwyl,

Llanbrynmair

 

Glenys Jones,

Llanefydd

 

Unawd Cerdd Dant tros 15.

 

Enlli Lloyd Pugh,

Botwnnog

 

Alaw Lloyd Pugh,

Botwnnog

 

Elin Thomas,

Pentreuchaf

 

Deuawd/Triawd neu Bedwarawd

 

 

Catrin Alwen a Haf Evans,

Chwilog

 

Enlli ac Alaw,

Botwnnog

 

 

Pedwarawd y Castell

 

Unawd Gymraeg.

 

 

 

Elgan Llyr Thomas,

Llandudno

 

Treflyn Jones,

Porthmadog

Clarence Jones,

Llanddaniel

Elin Thomas,

Pentreuchaf

               

 

 

 

Prif Unawd.

 

 

 

Elgan Llyr Thomas,

Llandudno

 

 

Elin Thomas,

Pentreuchaf

Treflyn Jones,

Porthmadog,

Clarence Jones,

Llanddaniel

 

 

Côr neu Barti Cerdd Dant.

 

Parti Chwiban,

Chwilog

 

   
 

Parti Merched/Meibion/Cymysg

 

 

————————

   
 

Côr Cymysg.

 

Cor Eifionydd

   

 

 

 

Llefaru

 

 

Blwyddyn Derbyn ac Iau.

 

 

Lowri Jones,

Chwilog

 

 

Maisie Connor,

Porthmadog

 

 

Deio Edwards,

Chwilog

 

Blwyddyn 1 a 2.

 

 

Iwan Thomas,

Chwilog

 

Ifan Rhys,

Llanarmon

 

Iwan Roberts,

Chwilog

 

Blwyddyn 3 a 4.

 

 

Luned Rhys,

Llanarmon

 

Lisa Brown,

Llanrug

 

 

 

Blwyddyn 5 a 6.

 

 

Llio Bryfdir,

Bontnewydd

 

Catrin Fflur,

Chwilog

Anest Non Eurig,

Aberystwyth

Lleucu Williams,

Nefyn

 

 

Blwyddyn 7, 8 a 9.

 

————————-

   
 

Parti Llefaru Blwyddyn 7 ac Iau.

 

————————–

   
 

Blwyddyn 10-13.

 

——————————-

 

 

 
 

Dan 25.

 

—————————–

   
 

Prif Adroddiad.

 

——————————

 

 

 

 

 

Parti Llefaru.

 

 

Lleisiau Cafflogion,

Mynytho

   

 

 

 

Llenyddiaeth

 

Derbyn ac Iau

{Ysgol Chwilog}

 

Catrin

 

Lowri

 

Lois

 

Blwyddyn 1 a 2

{Ysgol Chwilog}

 

Alaw Jones

 

Elin Evans

 

Iwan E. Roberts

 

Blwyddyn 1 a 2.

 

 

 

 

Non Brady,

Tudweiliog

 

Mali Madrun,

Tudweiliog

 

 

Lisi Chidley,

Tudweiliog

 

Blwyddyn 3 a 4

{Ysgol Chwilog}

 

Justin Moore

 

Hedd Edwards

 

Elan F. Huws

 

Blwyddyn 3 a 4.

 

 

Iwan Jones,

Tudweiliog

 

Now Williams,

Tudweiliog

 

Deio Jones,

Tudweiliog

 

Blwyddyn 5 a 6

{Ysgol Chwilog}

 

Anni Wyn

 

Mari A. Thomas

 

Rhys Jones

 

Blwyddyn 5 a 6.

 

 

Beca Jones,

Tudweiliog

 

Eluned Hughes,

Tudweiliog

 

Cian Williams,

Tudweiliog

 

Blwyddyn 9 ac Iau.

 

 

Gruffydd Davies,

Chwilog

 

Gwenlli Thomas,

Chwilog

 
 

Blwyddyn 10 a 11.

 

 

 

Lora Lewis,

Ysgol Glan y Mor,

Pwllheli

 

Elain Lloyd,

Ysgol Glan y Mor,

Pwllheli

 

 

 

 

 

 

Blwyddyn 12 a 13.

 

 

 

 

Mared Eurgain Williams,

Coleg Meirion Dwyfor

 

 

 

 

 

Anna Parry,

Bryncir

Elen Hughes,

Criccieth

 
 

 

I bob oed

{Agored}

 

 

Cadwaladr Davies,

Criccieth

 

 

Elen Hughes,

Criccieth

 
 

 

Adran y Dysgwyr

{Agored}

 

 

————————

   

 

 

 

 

Barddoniaeth

 

 

 

Cerdd y Gadair.

 

 

 

 

Robin Hughes,

Llanfyllin

   
 

 

 

Englyn.

 

 

 

 

R.J.H. Griffith

(Machraeth),

Bodffordd,

Ynys Mon

 

 

John Ffrancon Griffith,

Abergele

 
 

 

 

Englyn Ysgafn.

 

 

Curig Pritchard,

Groeslon

 

 

 

John Ffrancon Griffith,

Abergele

 
 

 

 

Telyneg.

 

 

 

 

 

John Meurig Edwards,

Aberhonddu

 

 

 

R.J.H.Griffith

(Machraeth),

Bodffordd

 
 

 

 

Cân Ddigrif.

 

 

 

 

 John Meurig Edwards,

Aberhonddu

 

   

 

 

 

 

 

Arlunio

 

 

 

 

Blwyddyn 1 a 2.

 

 

 

 

 

 

Non Brady,

Tudweiliog

 

 

 

 

Will Hughes,

Tudweiliog

 

 

 

 

Iwan E. Roberts,

Chwilog

 

 

 

 

Blwyddyn 3 a 4.

 

 

 

 

 

Finnley Downie,

Tudweiliog

 

 

 

 

Iwan Jones,

Tudweiliog

 

 

 

 

Catrin Gwenllian Williams,

Chwilog

 

 

 

 

Blwyddyn 5 a 6.

 

 

 

 

 

Mari Alaw,

Chwilog

 

 

 

 

Eluned Hughes,

Tudweiliog

 

 

 

 

Mark Dunn,

Tudweiliog

 

 

 

 

Blwyddyn 9 ac Iau.

 

 

 

 

 

Dafydd Sion,

Chwilog

   
 

  

Agored.

 

 

Bethan Llwyd a Sion Bryn

Chwilog