Dychwelodd Gŵyl Fach y Fro i Ynys y Barri ddydd Sadwrn (Mai 18), gydag artistiaid fel Gwcci, Fleur De Lys, Lowri Evans a Brigyn yn diddanu’r dorf ar lan y môr.

Yn ogystal â pherfformiadau gan artistiaid adnabyddus, cafodd nifer o brosiectau cymunedol eu trefnu fel rhan o’r ŵyl.

Dros y misoedd diwethaf, mae Menter Iaith Bro Morgannwg wedi bod yn trefnu amrywiaeth o brosiectau gyda chymunedau ac ysgolion ar draws yr ardal, er mwyn galluogi plant, pobol ifanc a’r gymuned ehangach i fod yn rhan o’r ŵyl mewn amrywiol ffyrdd.

Ynghyd â hynny, roedd gweithgareddau chwaraeon, crefftwyr, stondinau bwyd lleol a gweithgareddau i’r plant wedi cael eu cynnal ar y traeth.

Dyma ddetholiad o luniau gan Fenter Bro Morgannwg…


 

Fe wnaeth Menter Bro Morgannwg gomisiynu’r dawnsiwr/coreograffydd Osian Meilir, gyda chefnogaeth gan yr Eisteddfod Genedlaethol a Gŵyl y Dyn Gwyrdd i greu Mari Ha!, sef dawns newydd yn seiliedig ar draddodiadau a gwisgoedd y Fari Lwyd. Cafodd y ddawns ei pherfformio yng Ngŵyl Fach y Fro cyn mynd yn ei blaen i’r Eisteddfod Genedlaethol a Gŵyl y Dyn Gwyrdd ym mis Awst

 

Y band o Fôn, Fleur De Lys, yn perfformio ar y prif lwyfan

 

Criw o ffrindiau’n mwynhau’r adloniant

 

Aeth Sage Todz, y rapiwr o Ddyffryn Nantlle, yn feiral gyda’i gân gyntaf

 

Y triawd dirgel, Gwcci

 

Y band gwerin Lo-Fi Jones ar lwyfan Glanfa Gwynfor

 

Y tu hwnt i’r llwyfan, roedd y gweithgareddau eraill oedd ar gael yn cynnwys sgiliau syrcas

 

Dychwelodd Kitsch n Synch i’r ŵyl unwaith eto eleni er mwyn rhannu eu gwaith comisiwn ar y thema Barrybados o’r llynedd

 

Parisa Fouladi, y gantores Gymreig-Iranaidd, a’i band ar y prif lwyfan

 

Bu nifer o ysgolion Cymraeg y Fro a chorau cymunedol yn cymryd rhan hefyd

 

Bethan Nia, sy’n canu’r delyn ers degawdau, ar lwyfan Glanfa

Gwynfor

Roedd DoReMi, y pâr sy’n cynnal sioeau i blant, yno hefyd