Bydd Lleuwen Steffan a Gwilym Bowen Rhys ymhlith yr artistiaid fydd yn nodi canrif ers diwedd y Rhyfel Mawr yn ardal Trawsfynydd dros y penwythnos.

Bydd perfformiad arbennig yn cael ei gynnal yng Nghapel Moreia, Trawsfynydd, ddydd Sul, gan gloi’r gyfres o ddigwyddiadau a gafodd eu cynnal gan Yr Ysgwrn, hen gartref Hedd Wyn, yn ystod tymor yr hydref.

Mae ‘O Lwyd i Liw’ yn cael ddisgrifio fel “plethiad o atgofion i ddeffro’r synhwyrau, barddoniaeth, alawon gwerin a hanes dau fachgen o Drawsfynydd a ddaeth adref o’r rhyfel”.

Ymhlith yr artistiaid eraill fydd yn perfformio mae’r actor Emlyn Gomer, Ysgol Bro Hedd Wyn, Côr Meibion Prysor, Côr Lliaws Cain a Chôr Eisteddfod Môn.

“Cyfle i gofio”

“Bydd y perfformiad yma’n cloi cyfres o ddigwyddiadau a drefnwyd gan Yr Ysgwrn dros yr Hydref i gofio canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf,” meddai Sian Griffiths, Rheolwr Prosiect Yr Ysgwrn.

“Bydd yn gyfle i gofio am yr holl fywydau a thalentau a gollwyd, a’r creithiau a adawyd ar deuluoedd a chymunedau ar hyd a lled Cymru.

“Rydym yn hynod ddiolchgar i Siwan Llynor a Mari Pritchard am drefnu’r perfformiad unigryw yma.”

Bydd y perfformiad yn dechrau am hanner awr wedi chwech yr hwyr, gyda mynediad am ddim.