Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn derbyn dros 100 o argymhellion ar gyfer newid enwau llefydd yn y sir.

Yn dilyn y newidiadau, bydd gan bob tref a phentref “un ffurf safonol” yn hytrach na “sillafiadau amrywiol,” yn ôl adroddiad.

Roedd Comisiynydd y Gymraeg wedi cynnig yr argymhellion ar ôl ymgynghori â chymunedau ar ffurfiau mwy safonol er mwyn cael cydbwysedd.

O dan y newidiadau, bydd nifer o enwau, fel Aberarth a Phenrhyncoch, yn cael cysylltnod yn y canol, gan droi yn Aber-arth a Phenrhyn-coch.

Mae enwau eraill fydd yn newid yn cynnwys Y Borth (o Borth), Pontsiân (o Pontsian), a Llanwnnen (o Llanwnen).

Er i’r Comisiynydd awgrymu y dylid gwneud hynny, fydd Bronant a Llanon ddim yn newid, ar ôl i’r Comisiynydd gynnig Bronnant a Llan-non.

Roedd cymuned Ceinewydd hefyd wedi dymuno newid yr enw i Cei Newydd, i adlewyrchu’r enw Saesneg, ond doedd y Comisiynydd ddim yn cytuno efo hynny.

Adroddiad

Fe nododd yr adroddiad, a gafodd ei gyflwyno i bwyllgor iaith Cyngor Ceredigion yn ddiweddar, bod “anghysondeb” wedi bod yng nghofnodion swyddogol y cyngor o enwau llefydd.

“Mae gan Gomisiynydd y Gymraeg gyfrifoldeb i ddarparu argymhellion ar y ffurfiau safonol ar enwau lleoedd Cymraeg,” meddai’r adroddiad.

“Nod y prosiect yw sicrhau cysondeb a chywirdeb ledled Cymru.

“Mae anghysondeb mewn enwau lleoedd yng Ngheredigion – mewn llawer o achosion mae’r enwau sy’n cael eu cofnodi yn y Gazetteer – cofnod swyddogol y cyngor – yn wahanol i’r rhai ar yr arwyddion presennol, ac mewn rhai achosion, mae hefyd yn wahanol i’r Cyngor Cymuned.”

Bydd yr argymhellion yn cael eu hystyried unwaith eto gan y cabinet cyn cael eu gwneud yn swyddogol.

Newidiadau

Dyma restr o’r holl newidiadau (sillafiadau newydd ar y dde):

 • Aberarth – Aber-arth
 • Aberbanc – Aber-banc
 • Abermad – Aber-mad
 • Aberffrwd – Aber-ffrwd
 • Aberporth – Aber-porth
 • Adpar – Atpar
 • Banc Y Darren – Banc-y-darren
 • Blaen-cil-llech – Blaencil-llech
 • Blaennanerch – Blaennannerch
 • Blaenporth – Blaen-porth
 • Blaenplwyf – Blaen-plwyf
 • Bontgoch – Bont-goch
 • Borth – Y Borth
 • Brongwyn – Bron-Gwyn
 • Bryngwyn – Bryn-Gwyn
 • Brynteg – Bryn-teg
 • Bwlchllan – Bwlch-llan
 • Bwlch y Groes – Bwlch-y-groes
 • Capel Betws Lleucu – Capel Betws Leucu
 • Cefn Llwyd – Cefn-llwyd
 • Cei Bach – Cei-bach
 • Cnwch Coch – Cnwch-Coch
 • Coed y Bryn – Coed-y-bryn
 • Comins Coch – Comins-coch
 • Craig y Penrhyn – Craig-y-penrhyn
 • Croeslan – Croes-lan
 • Croesyllan – Croes-y-llan
 • Cwm Cou – Cwm-cou
 • Cwmsychpant – Cwmsychbant
 • Dihewid – Dihewyd
 • Dolybont – Dôl-y-bont
 • Drefach – Dref-fach
 • Egwlysfach – Eglwys-fach
 • Felinfach – Felin-fach
 • Felinwynt – Felin-wynt
 • Ffair Rhos – Ffair-rhos
 • Ffos y Ffin – Ffos-y-ffin
 • Ffynnon Oer – Ffynnon-oer
 • Gilfachrheda – Gilfachreda
 • Glanwern – Glan-wern
 • Gorsgoch – Gors-goch
 • Llanarth – Llannarth
 • Llandyfriog – Llandyfrïog
 • Llanfihangel y Creuddyn – Llanfihangel-y-Creuddyn
 • Llangynfelin – Llangynfelyn
 • Llanwnen – Llanwnnen
 • Llundainfach – Llundain-fach
 • Llwyngroes – Llwyn-y-groes
 • Maescrugiau – Maesycrugiau
 • Maesllyn – Maes-llyn
 • Neuaddlwyd – Neuadd-lwyd
 • Pantycrug – Pant-y-crug
 • Parcllyn – Parc-llyn
 • Penbontrhydbeddau – Pen-bont Rhydbeddau
 • Penparc – Pen-y-parc
 • Penrhiwllan – Penrhiw-llan
 • Penrhiwpal – Penrhiwpâl
 • Penrhyncoch – Penrhyn-coch
 • Pentrebach – Pentre-bach
 • Pentregat – Pentregât
 • Pentrellwyn – Pentre-llwyn
 • Pentre’r Bryn – Pentre’r-Bryn
 • Penuwch – Pen-uwch
 • Pont Ceri – Pontceri
 • Pont Creuddyn – Pontcreuddyn
 • Ponthirwaun – Pont-hirwaun
 • Pontrhydygroes – Pomt-rhyd-y-groes
 • Pontsian – Pontsiân
 • Prengwyn – Pren-gwyn
 • Rhyddlan – Rhuddlan
 • Rhyd-Rosser – Rhydroser
 • Talsarn – Tal-sarn
 • Talybont – Tal-y-bont
 • Tanygroes – Tan-y-groes
 • Trawscoed – Trawsgoed
 • Tregroes – Tre-groes
 • Tre’r Ddol – Tre’r-ddôl
 • Tremain – Tre-main
 • Troedyraur – Tored-yr-aur
 • Ty’n y Graig – Tyn-y-Graig
 • Ty’n-yr-Eithin – Tyn’reithin
 • Tyngrug-isaf – Tyn-grug-isaf
 • Ynyslas – Ynys-las
 • Ystrad Aeron – Ystradaeron
 • Ystrad Fflur – Ystrad-fflur
 • Ystrad Meurig – Ystradmeurig