Phil Stead

Phil Stead

Golwg360
Colofn Phil Stead

Y sêr sy’n symud – dyfodol Bale, Ramsey, Brooks, Wilson a Kieffer yn y fantol

Bydd Harry Wilson yn dychwelyd i Lerpwl, ond dw i’n disgwyl iddo symud ymlaen i glwb fel Aston Villa, Leeds neu Gaerlŷr
Colofn Phil Stead

Cefnogwr Caerdydd yn canmol rheolwr Abertawe

Rydw i’n edmygu Steve Cooper yn fawr iawn. Mae o’n datblygu rhywbeth arbennig yn Abertawe.
Colofn Phil Stead

Ar ein ffordd i Wembley

Cyhoeddodd y Gymdeithas Bêl-droed yr wythnos ddiwethaf y bydd Cymru yn wynebu Lloegr mewn gêm gyfeillgar i gael ei chwarae yn Wembley ym mis Hydref.
Chwaraeon Eraill

I gopa Everest ar gefn beic

Aeth Tommie Collins o Lyn Gwynant i fyny at gopa Pen-y-pass a nôl lawr 30 o weithiau, gan losgi 15,000 o galorïau.
Colofn Phil Stead

Dim plastai pêl-droedwyr erstalwm

Billy Meredith oedd un o’r enwau mwyaf yn y byd pêl-droed o gwmpas troad yr ugeinfed ganrif… byddech yn meddwl bod ganddo dŷ crand
Colofn Phil Stead

Rheolau llym yn llethu

Mae’r Gymdeithas Bêl-droed wedi cyhoeddi enwau’r clybiau sydd wedi bod yn llwyddiannus gyda’u ceisiadau i chwarae ar y trydydd lefel o bêl-droed yng …
Colofn Phil Stead

Dywediadau doniol pêl-droed lleol

Mae’r pêl-droed byw yn ôl ar ein sgriniau, ac er nad oes torfeydd, rydw i wedi mwynhau gallu clywed y chwaraewyr yn cyfathrebu ar y cae.
Colofn Phil Stead

Cofio’r chwaraewr croenddu cyntaf i gynrychioli Cymru

Hanes Eddie Parris, y chwaraewr croenddu cyntaf i gynrychioli Cymru
Colofn Phil Stead

Breuddwydio am gerflun o Joey Jones yn codi ei ddwrn

Mae cerfluniau wedi bod yn y newyddion yr wythnos hon ar ôl i brotestwyr daflu’r hen Edward …
Colofn Phil Stead

Cofio Brasil yn ’91… a Phil yn perfformio Concerto

Daeth llawer o atgofion yn llifo yn ôl wrth wylio’r gêm glasur ddiweddaraf i gael ei darlledu gan …