Phil Stead

Phil Stead

Dioddef gyda chramp

Phil Stead

“Doedd yna ddim lot o gramp o gwmpas pan yr oeddwn i yn ifanc”

Mae’r dyn i mi draw yn Dundee

Phil Stead

“Mae fy marn i wedi newid ar ôl gweld Dylan Levitt yn arwain tîm ifainc Dundee yn erbyn Pencampwyr yr Alban”

Rydw i’n gwario ffortiwn ar ffwtbol

Phil Stead

“Rydw i’n tanysgrifio i BT Sport, i Sky Sports, i Premier TV yn ogystal ag aelodaethau gyda Mola TV er mwyn gwylio gemau Gwlad Belg a’r …

Snwcer a Seithennyn

Phil Stead

“Beth oedd hyn? Roedd pawb yn arbenigwr snwcer!”

Potensial Pontypridd ar y cae pêl-droed

Phil Stead

“Pan ddechreuodd Uwch Gynghrair Cymru yn ôl yn y 1990au, roedd gen i weledigaeth o’r clybiau fydde yn llenwi’r gynghrair dros amser”

Cael blas ar ras anhrefnus iawn

Phil Stead

“Does yna ddim llawer o rasys seiclo y byswn i’n hapus i’w gwylio o’r dechrau tan y diwedd, ond mae’r ras …

Ennill raffl a cholli pwysau

Phil Stead

“Nantlle Vale yw un o glybiau mwyaf difyr y wlad. Mae’r cae yn drawiadol iawn gyda mynyddoedd Eryri yn gefndir dramatig”

Gwylio dipyn o gemau Iran

Phil Stead

“Mae gyda fi ddau chwaraewr Iranaidd yn fy nhîm ffantasi Sorare”

Dim ymddeol o’r llwyfan rhyngwladol!

Phil Stead

“Oherwydd covid, doeddwn i heb fynd i unrhyw gêm fawr ers dros ddwy flynedd cyn gêm Cymru yn erbyn Awstria”

10,000 o seddi gwag yn y Stadiwm… pam?

Phil Stead

“Nid y ffaith bod yna 10,000 o docynnau ar ôl sy’n rhyfeddol, ond y ffaith bod 60,000 wedi cael eu gwerthu”