Cynog Dafis

Cynog Dafis

Cofio Gareth Miles

Cynog Dafis

“O dan yr wyneb ansentimental, starn braidd, heblaw pan fyddai’r wên eironig yn torri, roedd yna gariad mawr a chalon ddynol dra chynnes”

Cynog yn ateb Yr Onllwyn

Cynog Dafis

“Os mai Emyr Llywelyn a fi yw’r plismyn iaith, Huw Onllwyn yw’r tsîff cylprit. Gwell iddo ddisgwyl cnoc ar ei ddrws eni dei nawr”

Camgymeriad Cynog

Cynog Dafis

“Y pwynt allweddol yw ei bod yn berffaith bosibl i bortreadu cymdeithas ddwy/amlieithog heb fewnforio talpiau o’r gwahanol ieithoedd i’r …

Angen deddfu i warchod Cymru rhag plannu coed ar dir anaddas  

Cynog Dafis

Mae cynghorau, ffermwyr, mudiadau iaith ac Aelodau o’r Senedd wedi bod yn galw am wneud mwy i sicrhau nad yw coed yn cael eu plannu ar dir …