Mae prif weinidog y Ffindir wedi dweud ei fod yn ymddiswyddo ar ôl i bartner clymblaid allweddol dynnu ei gefnogaeth yn ôl o’i gabinet pum plaid.

Mae Antti Rinne, a ddechreuodd yn ei swydd ym mis Mehefin, wedi wynebu beirniadaeth drom yn ystod y dyddiau diwethaf am y modd y deliodd ef a chyd-aelod o’r un blaid â gofal cwmnïau’r llywodraeth â’r gwasanaeth post sy’n eiddo i’r wladwriaeth y bu ei weithwyr ar streic am bythefnos ym mis Tachwedd. 

Fe wnaeth y cyhoeddiad heddiw ysgogi ymddiswyddiad ffurfiol y cabinet sy’n cynnwys Plaid Ddemocrataidd Gymdeithasol Antti Rinne, y Blaid Ganolog, y Gwyrddion, y Gynghrair Chwith a Phlaid y Ffindir Pobl Sweden.

Ni ddisgwylir etholiad cynnar. Bydd y Senedd yn penderfynu ar brif weinidog newydd yr wythnos nesaf.

Roedd y glymblaid a oedd yn rheoli wedi mynnu bod Antti Rinne yn egluro datganiadau a gweithredoedd y llywodraeth, ond dywedodd y Blaid Ganolog nad oedd yr esboniadau’n dderbyniol gan nodi diffyg ymddiriedaeth ynddo, gan ei annog i ymddiswyddo neu wynebu pleidlais o ddiffyg hyder.

Daeth streic pythefnos gan weithwyr post i ben ar Dachwedd 27 ar ôl cyrraedd cytundeb ar gyflog. Dywedodd yr undeb sy’n cynrychioli gweithwyr Posti ei fod yn fodlon â’r cytundeb y daethpwyd iddo dros gytundebau gwaith tua 700 o drinwyr pecynnau.

Roedd y streic wedi arwain at streic cydymdeimlad undydd gan y sector trafnidiaeth i gefnogi’r gweithwyr post, gan orfodi’r cwmni hedfan blaenllaw Finnair i ganslo bron i 300 o hediadau ac amharu ar fusnes yn y brifddinas.