Llun: PA
Mae’r Blaid Lafur yn wynebu colli etholiad cyffredinol yng Nghymru am y tro cyntaf ers 1918, gyda’r Ceidwadwyr yn cipio’r mwyafrif o seddi yng Nghymru, yn ôl y pôl piniwn diweddaraf.

Fe fyddai’r canlyniad yn “ddigynsail” yn ôl yr Athro Roger Scully wrth ddadansoddi Baromedr Gwleidyddol diweddaraf Cymru, sy’n cael ei gynnal rhwng ITV Cymru Wales a Chanolfan Llywodraethiant Cymru, a gafodd ei gynnal wythnos ddiwethaf.

Dyma’r arolwg cyntaf i’w gynnal ers i’r Prif Weinidog, Theresa May, gyhoeddi etholiad brys wythnos ddiwethaf.

Dywedodd 40% o bobol y bydden nhw’n pleidleisio dros y Ceidwadwyr, gyda 30% o’r 1,029 gafodd eu holi yn dweud eu bod yn bwriadu pleidleisio dros Lafur, a 13% yn bwriadu pleidleisio dros Blaid Cymru.

“Llafur yn colli 10 sedd”

Ar sail yr ystadegau yma mae’r Athro Roger Scully yn rhagweld y gall y Ceidwadwyr ennill y mwyafrif o seddi yng Nghymru (21 sedd) gan gipio 10 sedd gan y Blaid Lafur – sef Alun a Glannau Dyfrdwy, Pen-y-bont ar Ogwr, De Caerdydd a Phenarth, Gorllewin Caerdydd, De Clwyd, Delyn, Dwyrain Casnewydd, Gorllewin Casnewydd, Wrecsam, ac Ynys Môn.

Mae’n debyg bod y cynnydd mawr ym mhoblogrwydd y Ceidwadwyr ar draul UKIP, gyda dau draean o’r bobl wnaeth bleidleisio dros UKIP yn 2015 yn bwriadu troi at y Torïaid.

Mae’r gefnogaeth i’r pleidiau eraill wedi aros yr un fath ers yr un  cyfnod ddwy flynedd yn ôl, ac yn ôl yr Athro Roger Scully fe fydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn “siomedig” nad ydyn nhw wedi llwyddo i ennill tir ers eu perfformiad trychinebus yng Nghymru yn yr etholiad cyffredinol yn 2015.

Yn ol y pôl piniwn, fe fydd Plaid Cymru a’r Democratiaid Rhyddfrydol yn dal eu gafael ar y seddi sydd ganddyn nhw ond na fyddan nhw’n llwyddo i gipio rhai newydd.

Angen “lleisiau cryf yn San Steffan”

 

Wrth ymateb i’r pôl dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru: “Mae’r arolwg yma yn rhoi cip i ni o’r dyfodol a allai ddisgwyl Cymru. Os yw’r Torïaid yn ennill gyda’r rhifau yma, mae risg i ddyfodol ein cenedl.”

Ychwanegodd bod angen “lleisiau cryf yn San Steffan i sefyll dros Gymru” gan ddweud bod “Llafur wedi methu a gwneud hynny ac o ganlyniad mae Cymru wedi cael ei hanwybyddu.”

Ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol, dywedodd Mark Williams AS bod yr etholiad yn gyfle i “newid cyfeiriad eich gwlad.”

Mae Llafur Jeremy Corbyn, meddai, “wedi profi mai nhw yw’r wrthblaid waethaf yn hanes modern ac mae Llafur yn wynebu rhoi’r mwyafrif mae’r Torïaid eu hangen i fynd a Phrydain ar drywydd peryglus iawn.” 

Ychwanegodd: “Y Democratiaid Rhyddfrydol yw’r  wrthblaid y mae’r wlad ei hangen i atal Theresa May a’i chynlluniau trychinebus ar gyfer Prydain.”

Canran o’r bleidlais

Ceidwadwyr: 40% (+12)

Llafur: 30% (-3)

Plaid Cymru: 13% (dim newid)

Democratiaid Rhyddfrydol: 8% (-1)

UKIP: 6% (-7)

Eraill: 3% (-1)

Nifer y Seddi

Ceidwadwyr: 21 sedd (+10)

Llafur: 15 sedd (-10)

Plaid Cymru: 3 sedd (dim newid)

Democratiaid Rhyddfrydol: 1 sedd (dim newid)