Mae’r newyddiadurwr Maxine Hughes wedi cyfweld Donald Trump a rhai o’i gefnogwyr mwyaf brwdfrydig ar gyfer triawd o raglenni dogfen gan S4C.

Bu’r Gymraes sy’n byw yn yr Unol Daleithiau mewn trafodaethau am dros flwyddyn er mwyn trefnu cyfweliad â’r cyn-arlywydd, a sicrhaodd hanner awr o gyfweliad wyneb yn wyneb yn ei gartref ym Mar-a-Lago, ble mae Trump yn trafod ei gynlluniau i sefyll am ail-etholiad.

Bydd y rhaglenni dogfen dan y teitl Trump: Byd Eithafol yn cael eu darlledu ym mis Mehefin.

Mae Maxine Hughes eisoes wedi dogfennu etholiadau 2020 yn yr Unol Daleithiau, gan gyfarfod pleidleiswyr yn America ganol, taleithiau’r ffin, taleithiau ymylol a Los Angeles yn y rhaglen Trump, America a Ni ar S4C.

Mae hi hefyd wedi dod i’r amlwg am ei gwaith cyfieithu i berchnogion Clwb Pêl-droed Wrecsam, Ryan Reynolds a Rob McElhenney, yn y gyfres Welcome to Wrexham.

Y cyfwelai anoddaf iddi ei wynebu

Bydd y rhaglenni yn dangos Maxine Hughes yn treulio amser gyda’r ‘Proud Boys’ a’r ‘Front Row Joes’, sy’n rhoi o’u hamser i gefnogi ymgyrch Trump.

“Mae rhai ohonyn nhw wedi bod i dros 300 o ralïau ac wedi rhoi eu harian i gyd mewn i’w ddilyn,” meddai Maxine Hughes yng Nghopa Cyfryngau Cymru.

“Maen nhw’n gyflym yn dod yn fwy a mwy dylanwadol fel grŵp, yn tyfu mewn maint, yn cymryd rhan mewn ymgyrchu gwleidyddol.”

Caiff Donald Trump ei ddisgrifio gan Maxine Hughes fel y cyfwelai anoddaf mae hi wedi’i wynebu.

“Dw i ddim yn meddwl y gallwch chi roi cyfweliad anodd i Donald Trump mewn ffordd oherwydd bydd yn ateb yn y ffordd y mae’n dymuno,” meddai amdano.

“Ges i fy synnu gan lefel y perfformiad mae’n gallu ei roi pan fydd yn ateb cwestiynau.”

Disgrifia ei thechneg fel gwrando a gofyn cwestiynau emosiynol lle bynnag y bo modd, er mwyn cael y rhai mae’n cyfweld â nhw i agor allan.

“Pan fydd gan bobol agenda, yn enwedig grwpiau eithafol, dydych chi byth yn cael cyfweliad da os ewch chi i geisio eu herio oherwydd dydyn nhw ddim yn mynd i newid eu barn,” meddai.

“Does dim llawer i’w ennill trwy fynd i mewn yn ymosodol.”

‘Dyletswydd i ddangos i’r byd ei bod yn iaith waith’

Tra ei bod hi’n cynnal y cyfweliadau yn Saesneg, mae gweddill ei sylwebaeth yn y Gymraeg a dywed ei bod yn teimlo dyletswydd i ddangos i’r byd bod y Gymraeg yn iaith waith – ac i wylwyr Cymru fwynhau’r un math o bersbectif rhyngwladol sy’n cael ei roi i gynulleidfaoedd sy’n gwylio yn Saesneg.

“Mae S4C mewn sefyllfa unigryw fel sefydliad bach sy’n gallu gwthio ffiniau mewn ffordd nad yw hyd yn oed y BBC yn ei wneud, sy’n ei wneud yn braf i weithio iddo,” meddai.

“Mae’r gynulleidfa Gymraeg yn hoffi gweld pobol yn siarad Cymraeg dramor ac yn gweld Cymry’n wynebu pethau mawr.

“Ddylen ni ddim cyfyngu ar ein dewisiadau o ran y cynnwys rydyn ni’n ei wneud neu’n ei wylio – ni ddylai fod yn rhaid i ni droi at sianeli Saesneg i weld pobol proffil uchel.

“Dyna pam rydyn ni’n mynd ar ôl arweinwyr y byd.”

  • Cynyrchiadau indie Alpha Cymreig wnaeth y rhaglen ddogfen, fydd yn cael ei darlledu ar S4C a BBC iPlayer ar Fehefin 11.