Mae Heddlu’r Gogledd yn dweud eu bod yn bryderus am fachgen 15 oed o ardal Bae Colwyn sydd ar goll.

Roedd yr heddlu wedi derbyn adroddiadau bod David Monks ar goll o ardal Bae Colwyn.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth amdano ffonio’r heddlu ar 101.