Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Friendaholic: Confessions of a Friendship Addict gan Elizabeth Day rhoddwyd i mi gan hen ffrind yn anrheg pen-blwydd llynedd. Mae’r llyfr yn ceisio disgrifio beth mae ein perthynas gyda ffrindiau yn ei olygu i ni. Wrth ddarllen y llyfr mae wedi gwneud i mi sylweddoli cymaint mwy gwerthfawr yw cyfeillgarwch wrth heneiddio.

Y llyfr a newidiodd fy mywyd