Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen 

Cymru Fydd gan William Owen Roberts. Un o’m hoff nofelwyr yn mynd i’r afael â phwnc anferthol, sef Cymru’r dyfodol yn y blynyddoedd ar ôl iddi ennill ei hannibyniaeth. Cyfrol broffwydol, hynod afaelgar sydd yn ingol o adleisiol o wleidyddiaeth mewn rhannau o’r byd heddiw.

Y llyfr a newidiodd fy mywyd