Yr actor 14 oed o Cross Hands yn Sir Gaerfyrddin sydd yn portreadu’r Tywysog Harry ifanc yn The Crown, y gyfres Netflix sy’n costio £10 miliwn y bennod ac yn cael ei gwylio gan 73 miliwn o bobl ledled y byd.

Ymunodd Fflyn â chlwb drama yn gynnar iawn a’i rôl actio gyntaf oedd ar y rhaglen The Snow Spider ar sianel CBBC yn 2020.