Yr awdur Marlyn Samuel o Ynys Môn sy’n rhoi cyngor i ddynes sy’n ystyried cael babi ar ei phen ei hun… 

Annwyl Marlyn