Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Lloerganiadau gan Fflur Dafydd. Mae’r hunangofiant hwn yn ein tywys trwy atgofion yr awdur dan ddylanwad hollbresennol y lloer yn ei gyfnodau gwahanol. Mae geiriau Fflur mor hudol â’r lleuad ei hun.

Y llyfr a newidiodd fy mywyd