Mae’r ferch 31 oed o Gaernarfon yn ennill ei bara menyn yn yr Amgueddfa Lechi yn Llanberis yng Ngwynedd, ac yn un o sylfaenwyr y cylchgrawn Codi Pais.

A’r llynedd mi seiclodd yr awdures o Lundain i Baris…

Beth ydych chi’n hoffi am weithio yn yr Amgueddfa Lechi?