Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Dw i newydd orffen ail ddarllen Pijin, cyfieithiad gwych Sian Northey o Pigeon gan Alys Conran gyda’n grŵp darllen lleol. Ar hyn o bryd, dw i ar ganol nofel ysgafn Lessons in Chemistry am ddiffyg cydraddoldeb i ferched, sydd wedi ei seilio yn y 1950au a’r 1960au. Dyma nofel gyntaf Bonnie Gramus sydd wedi cael ymateb ffafriol dros ben.