Mae yna gerddor newydd ar y Sîn Roc sy’n meddwl yn ddwys am bethau o bwys ac yn perfformio caneuon Cymraeg yn Birmingham…

Ac yntau ond yn dysgu Cymraeg o ddifri ers 2019, mae Stuart Estell yn barod wrthi’n canu am bechodau Senedd y wlad drws nesaf ym mhentref Capel Celyn.