Ar ôl treulio bron i ddegawd yn teimlo’n ddigon caeth yn gweithio tu ôl i ddesg, penderfynodd un darpar saer coed mai digon oedd digon.

Tua saith mlynedd yn ôl, diffoddodd Geraint Edwards, sy’n dod yn wreiddiol o Ddolgellau, y cyfrifiadur a dychwelyd i’r coleg i astudio gwaith coed.

Bellach yn rhedeg ei fusnes ei hun, Pedair Cainc, o’i gartref yn Ffair-fach ar gyrion Llandeilo yn Sir Gaerfyrddin, ac mae enw’r cwmni’n gyfeiriad at drywydd bywyd blaenorol Geraint.