Mae arlunydd o Aberaeron yn gwneud argraff ar ei thref enedigol, yn union fel y gwnaeth ei thaid ddegawdau ynghynt…

Yn 2021, gyda chysgod Covid yn tagu awydd pobol i ddechrau busnesau newydd, fe brynodd dau ffrind o Aberaeron hen syrjeri’r dref liwgar ac agor oriel gyfoes yno.