Mae’r gantores Gymreig-Iranaidd 38 oed yn byw yn Nhreganna yng Nghaerdydd gyda’i chi cavapoochon, Mali, a newydd ryddhau ei sengl ddiweddaraf, ‘Lleuad Du’…

Sut flwyddyn fuodd hi o ran perfformio yn fyw?

Mae’r chwe mis diwethaf wedi bod yn brysur iawn.