Mae’r cyn-blismon 73 oed yn byw ym Modedern ar Ynys Môn, a newydd gyhoeddi ei un ar ddegfed nofel dditectif – Dan Gysgod y Coed…

Sut ymateb fu i’r nofel newydd? 

Rydw i yn gwybod am ambell un sydd wedi ei darllen yn barod, ac maen nhw yn dweud wrtha i eu bod nhw wedi gwirioni.