Chwalu’r ffin rhwng dysgwyr a’r gymuned Gymraeg yw nod prosiect newydd yn Llanbedr Pont Steffan…

Llety ar gyfer codi hyder dysgwyr Cymraeg, y cyntaf o’i fath yng Nghymru, yw Garth Newydd yn Llanbedr Pont Steffan.

Gweledigaeth paned.cymru yw’r fenter, a fydd yn cael ei lansio’n swyddogol gan yr actores Gillian Elisa wythnos nesaf. Marcus Whitfield sy’n rhedeg paned.cymru, sef menter sy’n cynnal cyrsiau i godi hyder dysgwyr Cymraeg a