Mae’r ferch o Gaerdydd yn gynorthwy-ydd dosbarth yn Ysgol Gynradd Gymraeg Pwll Coch yn ystod yr wythnos, ac yn rhedeg stiwdio trin gwallt sy’n arbenigo mewn plethi ar y penwythnosau…

Sut beth yw gweithio gyda phlant ysgol gynradd?