Wedi ei magu ar fferm yn Awstralia, mae’r arweinydd cerddorfa yn byw yn yr Iseldiroedd ac yn medru siarad sawl iaith wahanol, ar ôl byw ar gyfandiroedd ar hyd a lled y byd.

Dros gyfnod y pandemig aeth ati i ddysgu siarad Cymraeg trwy gyrsiau ar y We…

Pam wnaethoch chi fynd ati i ddysgu Cymraeg?