Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Dreamland gan Rosa Rankin-Gee. Mae’n nofel ddystopaidd coming-of-age sy’n anodd ei rhoi i lawr. Mae wedi’i gosod ym Margate – treuliais gyfnod yn astudio yng Nghaint cyn y Nadolig ac es i ar sawl trip yno. Mae’n ddiddorol gweld rhywun yn ysgrifennu am rywle wrth allu gweld y lle yn glir yn eich pen ar yr un pryd.

Y llyfr a newidiodd fy mywyd