Mae gan y fodel o’r Wyddgrug radd yn y Gyfraith ac ers tair blynedd mae hi’n gwerthu lluniau ecsgliwsif o’i hun i danysgrifwyr dros y We.

Ddechrau’r mis roedd hi ar rifyn arbennig o Pawb a’i Farn o Steddfod yr Urdd yn Ninbych…

Sut beth oedd ffilmio Pawb a’i Farn a chael bod ar Faes yr Urdd? 

Profiad ardderchog. Roeddwn i yn falch i gael y cyfle i ddangos bod yna fwy i mi na jest colur a dillad isa’, a bod yna rywbeth yn y pen yma!