Mae cywaith ar y cyd rhwng Bara Caws a’r Ysgol Feddygol ym Mangor yn magu nerth …

Ers cyn y cyfnod clo, mae Cwmni Theatr Bara Caws wedi bod yn cynhorthwy Ysgol Feddygol Bangor yng Ngwynedd yn y gwaith o hyfforddi eu myfyrwyr.