“Lle i ddod o hyd i dawelwch” yw Llwybr Arfordir Cymru, yn ôl cerddwr brwd sydd am annog y Cymry i wneud y mwyaf o dirlun a hanes eu gwlad…

Ag yntau wedi cerdded tua 600 o filltiroedd o Lwybr Arfordir Cymru, mae Deiniol Tegid mewn lle da i dynnu sylw’r genedl at y llefydd gorau i fynd i gerdded ger y môr.