Y llyfr dw i ar ganol ei ddarllen

Dw i ddim ar ganol unrhyw beth ar y funud achos mi wnes i orffen Earthlings gan Sayaka Murata neithiwr. Cefais fy nenu gan y clawr gwyrdd llachar gyda draenog bach ciwt arno, ond gwelais yn eithaf buan mod i wedi cael fy nhwyllo. Oedd hi bach fel Un Nos Ola Leuad gyfoes Japaneaidd ond efo mwy o ganibaliaeth.

Y llyfr a newidiodd fy mywyd