Y cyfansoddwr Rhydian Meilir o Gemaes ger Machynlleth gipiodd tlws Cân i Gymru eleni a hynny ar ôl iddo gystadlu am y pedwerydd tro. Yma, mae’n dweud bod y noson wedi bod yn llawn emosiwn ac yn egluro pam nad yw’n debygol o gystadlu eto…