Eirian Short (canol) yn 2015, yng nghwmni
Jen Jones, perchennog y Ganolfan Gwiltiau yn
Llanbedr Pont Steffan, a’i gŵr Denys Short