Pan ddychwelodd Katherine Jones yn ôl i Benarth o’i chyfnod yn crwydro Mecsico a chanol America am saith mis, buan y sylweddolodd nad oedd arni eisiau bod yn bensaer llawn amser rhagor.