Yn y cyfnod cyn covid, daeth tafarn y King’s Arms ym mhentref Pentyrch ar gyrion Caerdydd i’r brig yng nghategori bwyty anffurfiol gorau Gwobrau Lletygarwch Cymru 2019.

Ond wrth i reolau covid gael eu llacio, diod yn unig oedd yn cael ei weini yno ddechrau’r wythnos gan nad yw’r dafarn yn darparu bwyd ar ddydd Llun prun bynnag.

Ond roedd hi dal yn brysur, fel yr eglura’r perchennog Dan Lea wrth gylchgrawn Golwg.