Wel, mae cyffro etholiad y Senedd yma eto!

Mae’n debyg eich bod, fel fi, yn trafod gwleidyddiaeth Cymru ddydd a nos gyda’ch ffrindiau a’ch teulu. Oherwydd hynny, byddwn i gyd yn gallu ateb cwestiynau megis:

 

  • beth yw’r gwahaniaeth rhwng polisïau addysg Llafur a Phlaid Cymru?
  • beth yw prif bolisïau’r Democratiaid Rhyddfrydol a’r Ceidwadwyr ym maes trafnidiaeth?