Mae’r prif bleidiau bellach wedi lansio’u hymgyrchoedd etholiadol, ac mae pethau eisoes wedi dechrau troi’n ffyrnig.

Pob blwyddyn mae Llywodraeth Cymru yn rhoddi ‘Gwobrau Dewi Sant’ i bobol a chyrff sydd wedi cyflawni pethau hynod.

Ac eleni, trwy siawns pur mae’n rhaid, mae dau o ymgeiswyr y Blaid Lafur wedi diweddu fyny ar un o restrau byrion y gwobrau – rhestr fer ‘Ysbryd y Gymuned’.