Mae gwaith ymchwil yn awgrymu bod mwyafrif o gefnogwyr Llafur bellach yn cefnogi annibyniaeth i Gymru.

Dyna mae Dr Jac Larner, arbenigwr yn y maes, wedi dweud ym mhennod ddiweddaraf podlediad Hiraeth.

Daeth ei sylwadau wrth drafod cyfres o arolygon barn diweddar.