DARN BARN

Mae angen defnyddio elw’r diwydiant twristiaeth i ddarparu cartrefi fforddiadwy i’r Cymry yn eu cynefin.

Dyna farn Cynog Dafis a fu yn Aelod Seneddol Plaid Cymru, yn Aelod Cynulliad, ac yn Gadeirydd Cymdeithas Tai Cantref, ac sydd bellach yn aelod o fwrdd Dyfodol i’r Iaith…